Legalisatie van documenten

  1. Laatst bijgewerkt op

Meer informatie over legalisatie vindt u op de algemene website van de FOD Buitenlandse Zaken

Alle legalisaties moeten ingediend worden bij TLS. Het is dus niet meer nodig om naar de ambassade te komen om documenten te legaliseren. Voor alle nuttige informatie over legalisatie gelieve op deze link te volgen op de website van TLScontact


Sinds november 2020 worden de legalisaties geprint op een A4-document, en dus geen legalisatiestickers meer, met een QR-code aangezien de documenten in een centraal systeem zijn gedigitaliseerd.

De gelegaliseerde en ondertekende documenten vindt u via de QR-code terug op de website van LegalWeb. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het hoofdbestuur. In geval van problemen met legalisaties kunnen aanvragers altijd contact opnemen met de Ambassade per e-mail cairo.consular@diplobel.fed.be

Documenten uitgereikt door de Egyptische/Soedanese overheid moeten

  • vertaald worden door een beëindigde vertaler in Frans, Nederlands of Duits;
  • gelegaliseerd worden door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Egypte/Soedan;
  • niet langer dan 6 maanden geleden zijn uitgereikt.

Documenten gelegaliseerd door de Ambassade kunnen rechtstreeks worden voorgelegd aan de bevoegde instantie in België en hoeven niet meer gelegaliseerd te worden door het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in het andere. Veel documenten moet u daarom eerst laten legaliseren, om ze over de grens te kunnen gebruiken.

De legalisatie slaat op de controle van de oorsprong van een document. Legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document, echt is.

Niet enkel de handtekening van degene die het stuk afgaf wordt gelegaliseerd maar bij uitbreiding wordt ook de handtekening van een legaliserend ambtenaar gelegaliseerd. Elke handtekening, elk zegel of elke stempel wordt gelegaliseerd door diegene die daarvoor bevoegd is en die de handtekening, het zegel of de stempel kent. Dit verklaart waarom vaak verscheidene legalisaties - in een welbepaalde volgorde - nodig zijn.

Een land kan aangesloten zijn bij een legalisatieverdrag dat afspraken bevat over hoe landen elkaars officiële documenten accepteren. Een groot aantal landen is aangesloten bij het “Apostilleverdag” van Den Haag van 5 oktober 1961. Er is dan maar 1 legalisatie nodig door middel van een apostillestempel.