Paspoort

 1. Laatst bijgewerkt op

Alle informatie over het Belgische paspoort vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.


Aanvraag van een paspoort


Belgen die in België wonen en zijn ingeschreven bij een gemeente, vragen een paspoort aan bij hun gemeente.

Belgen die in het buitenland wonen en zijn ingeschreven bij de Belgische ambassade of consulaat bevoegd voor hun woonplaats, kunnen bij hun ambassade of consulaat een paspoort aanvragen. Wensen ze hun paspoort bij een andere Belgische ambassade of consulaat, of bij doorreis in België bij een provinciale paspoortdienst aan te vragen, dan dienen zij vooraf hiervoor de toestemming te vragen bij hun ambassade of consulaat. Voor meer inlichtingen, raadpleeg de rubriek Andere mogelijkheden

Belgen die noch in een Belgische gemeente noch bij een Belgische ambassade of consulaat zijn ingeschreven, kunnen geen gewoon paspoort aanvragen. Ze kunnen, enkel in bepaalde noodgevallen, een voorlopig paspoort verkrijgen.


Uw biometrische gegevens laten registreren vooraleer u een nieuw paspoort nodig hebt


U gaat voor het werk of vakantie naar een stad waar zich een Belgische ambassade of een Belgisch beroepsconsulaat bevindt?

U hebt niet onmiddellijk een paspoort nodig, maar u wenst van uw doortocht gebruik te maken om uw biometrische gegevens te laten registreren?

In dat geval kunt u gebruik maken van de "preregistratie".
 

U bent ingeschreven bij de Belgische Ambassade in Caïro?

 1. Stuur ons het aanvraagformulier terug op dit adres
   
 2. Na nazicht van uw dossier zullen wij u uitnodigen een afspraak te maken, in Caïro, of bij de Belgische vertegenwoordiging die u gekozen heeft, om gratis uw vingerafdrukken, foto en handtekening te laten preregistreren. 
   
 3. U beschikt daarna over 1 jaar om ons uw paspoortaanvraag per briefwisseling op te sturen. U moet het paspoort betalen op het ogenblik van de effectieve aanvraag (de gebruikelijke prijs van een paspoort, geen meerprijs om de gepreregistreerde gegevens te gebruiken).
   

U bent ingeschreven in een andere post dan de Belgische Ambassade in Caïro en u wenst bij ons uw gegevens te laten preregistreren?

 1. Stuur het aanvraagformulier naar de post waar u ingeschreven bent. 
   
 2. Na nazicht van uw dossier zal die u uitnodigen om met ons contact op te nemen voor een afspraak om gratis uw vingerafdrukken, foto en handtekening te preregistreren. 
   
 3. U beschikt daarna over 1 jaar om uw paspoortaanvraag per briefwisseling op te sturen naar de post waar u ingeschreven bent. U moet het paspoort betalen op het ogenblik van de effectieve aanvraag (de gebruikelijke prijs van een paspoort, geen meerprijs om de gepreregistreerde gegevens te gebruiken).


U liet uw gegevens preregistreren, maar u heeft het aanvraagformulier verloren dat men u toen heeft overhandigd?

In dat geval kunt u het noodformulier invullen en terugsturen naar de post waar u momenteel ingeschreven bent.