Ambassade en Consulaten van België in Egypte
Home Naar België komen Visum voor België

Visum voor België

Uitgebreide informatie over visumaanvragen voor België is enkel beschikbaar in het Engels.
 

Belangrijk bericht voor visumaanvragers

Sinds 14 oktober 2016 worden de visumaanvragen voor de Ambassade van België in Cairo ingediend bij:

VISA APPLICATION CENTER
TLScontact
8 Geziret Al Arab St., Infinity tower, 4de verdieping, Mohandeseen, Giza.

Tel : +20233313302

Open 11:00 - 12:30  (voor afspraken visumaanvragers)
Nieuwe uren voor het afhalen van paspoorten: 07.30 - 10.30 en 11:30 - 16:30

 
Procedure visumaanvraag:

  1. Ga naar de website van TLScontact: https://be.tlscontact.com/eg/CAI/index.php
  2. Online registreren op Visa-on-Web: https://visaonweb.diplomatie.be
  3. Online een afspraak nemen bij TLScontact
  4. Klaarmaken van uw visumaanvraag dossier
  5. Naar TLScontact in Cairo komen op de afspraak en de visumaanvraag indienen

De Belgische ambassade werkt sinds 2016 met een outsourcing partner TLS.  Vanaf 17 november 2019 zal elke visumaanvraag onderworpen zijn aan de vooruitbetaling van servicekosten in Egyptische ponden die gelijk is aan 25 euro ,verschuldigd tegen het geldende tarief. Alle informatie over deze procedure vindt u op de website van TLS.

De vooruitbetaling moet gedaan worden binnen maximaal vierentwintig (24) uur na het maken van een afspraak op de site https://be.tlscontact.com/eg/CAI/index.php

Indien u deze deadline overschrijdt zal de afspraak automatisch worden geannuleerd.

Om deze betaling uit te voeren, moet u uw individuele referentie meenemen en de betaling als volgt uitvoeren:

- Online vooruitbetaling via het FAWRY online betalingsnetwerk of

- Contante vooruitbetaling in het TLS contactcentrum in Caïro tijdens openingstijden van het centrum De afspraak kan slechts eenmaal worden gewijzigd achtenveertig (48) uur vóór de datum van de geplande afspraak.

De Ambassade raadt alle visumaanvragers om de website van TLS te checken voor alle nuttige informatie voor visa https://be.tlscontact.com/eg/CAI/index.php

 

Nieuwe bijdrage voor visum LANG verblijf - D

Sinds 2 maart 2015 wordt er voor de behandeling van bepaalde visumaanvragen lang verblijf (D) een bijdrage gevraagd.

Deze kost kan betaald worden door de aanvrager of een derde persoon (familie, kennis, sponsor, garant, etc.). Het bedrag van deze bijdrage moet overgemaakt worden op het rekeningnummer van Dienst Vreemdelingenzaken in België.

Het betalingsbewijs van deze bijdrage moet voorgelegd worden bij de indiening van de visumaanvraag. Indien de aanvrager geen betalingsbewijs kan voorleggen, dan zal de visumaanvraag onontvankelijk verklaard worden.

Deze bijdrage dient betaald te worden bovenop de handling fee van het visum lang verblijf (handling fee = het equivalent van 180 euro in lokale munt). De handling fee wordt nog steeds geïnd op het moment van de aanvraag. Het is niet omdat de visumaanvraag eventueel gratis is dat de bijdrage niet moet betaald worden.

Gelieve aandachtig de website van de Dienst Vreemdelingenzaken te raadplegen met betrekking tot het bedrag van de bijdrage en de betalingsmodaliteiten.

Aandacht

  • De eventuele bank- en overschrijvingskosten zijn ten laste van de aanvrager of de persoon die de overschrijving uitvoert.
  • Indien u te weinig betaalt, kunt u binnen de 30 dagen het verschuldigde bedrag bijstorten. Indien u niet het bewijs levert dat het bedrag binnen deze termijn betaald werd, zal het gedeeltelijk bedrag dat al betaald werd, niet terugbetaald worden en is de aanvraag onontvankelijk.
  • De bijdrage wordt eveneens niet terugbetaald indien de visumaanvraag wordt geweigerd.

Disclaimer :