Ambassade en Consulaten van België in Egypte
Home Consulaire diensten Identiteitskaart voor Belgen in het buitenland

Identiteitskaart voor Belgen in het buitenland

Identiteitskaart

Belgen die ingeschreven zijn bij de ambassade in Cairo kunnen een elektronische identiteitskaart (e-ID) aanvragen bij deze post : ofwel een Kids-ID voor alle kinderen jonger dan 12 jaar ofwel een e-ID voor iedereen ouder dan 12 jaar.

De elektronische identiteitskaarten (Kids-ID en e-ID) staan u toe vrij te bewegen binnen de 28 landen van de Europese Unie en in een aantal buurlanden. De identiteitskaart voor Belgen in het buitenland mag niet worden verward met het identiteitsbewijs of verblijfskaart afgegeven door de overheid van het land van verblijf. Deze laatste hebben enkel geldigheid en officiële waarde op het grondgebied van de verblijfstaat. 

De Kids-ID heeft een geldigheid van 3 jaar en de eID een geldigheid van 6 jaar (voor aanvragers van 12 jaar tot 18 jaar), 10 jaar (voor aanvragers van 18 jaar tot 75 jaar) of 30 jaar (voor +75-jarigen), maar behoudt haar geldigheid ook na verhuis naar het ambtsgebied van een andere ambassade of consulaat of na terugkeer naar België. De elektronische identiteitskaart van Belgen die sinds augustus 2008 van België naar het buitenland zijn verhuisd en hun verhuis aan hun gemeente hebben gemeld, is in regel ook geldig gebleven. 

De niet-elektronische identiteitskaart die in het buitenland werd afgegeven, blijft geldig. In tegenstelling tot de elektronische identiteitskaart, verliest deze identiteitskaart echter haar geldigheid na verhuis naar het ambtsgebied van een andere ambassade of consulaat of na terugkeer naar België.

Certificaten

De Belg in het buitenland kan zijn elektronische identiteitskaart voorzien van de mogelijkheden (certificaten) om zich via internet op een internationaal aanvaarde en beveiligde wijze te identificeren en toestemming te geven (digitale handtekening). 

Dit kan onmiddellijk bij de ambassades of consulaten van België in Alicante, Barcelona, Berlijn, Bern, Den Haag, Genève, Londen, Luxemburg, Madrid, Marseille, Parijs, Straatsburg, Tenerife. Als u bij aanvraag de certificaten vraagt, dan moet u de elektronische identiteitskaart wel in persoon komen afhalen op uw ambassade of consulaat.

Kiest u er nog niet voor deze functies te gebruiken, dan kan u deze altijd, later, in eender welke Belgische gemeente of een van de hierboven met naam vernoemde ambassades en consulaten onmiddellijk laten installeren op uw eID. U moet hiervoor wel zelf langskomen en de PUK-code van uw eID die u ongeveer tegelijk met de eID wordt bezorgd, meebrengen.

Voor meer uitleg over de elektronische identiteitskaart, installatie,…: zie www.eid.belgium.be.

Aanvraag

Voor een aanvraag maakt u gebruik van het formulier aanvraag_van_een_belgische_identiteitskaart_1.pdf en kids-id_nl_1.pdf

Zodra het formulier, met foto en betaling (zie consulaire tarieven) aan de ambassade of consulaat is bezorgd, wordt de aanvraag verder afgehandeld.

Let op: de foto’s moeten voldoen aan de eisen vermeld op de website van de FOD Binnenlandse Zaken.

Vergeet niet

  • de gewenste hoofdtaal van de kaart aan te duiden,
  • in het juiste vak te tekenen. We gaan ervan uit dat zodra een kind kan schrijven (6 jaar), hij zijn naam of handtekening in het vak moet zetten. Kan de aanvrager om medische/fysische redenen niet tekenen, dan wordt een uitleg bij de aanvraag gevoegd. Kan de aanvrager het aanvraagformulier niet tekenen, dan wordt het vak opengelaten, 
  • aan te duiden of u al onmiddellijk certificaten wenst of niet. Wenst u onmiddellijk certificaten, dan moet u de eID persoonlijk komen afhalen.