Huwelijk

U bent Belg en wilt trouwen in Egypte.

 1. Laatst bijgewerkt op

Als u in Egypte wilt trouwen, wordt het Attest geen Huwelijksbeletsel (AGHB) vereist door de Egyptische autoriteiten.

Voor de aanvraag van een AGHB moeten de volgende documenten worden voorgelegd :

 • een volledig uittreksel uit de bevolkingsregisters van uw woonplaats in België waarop uw naam, voornamen, woonplaats, nationaliteit en burgerlijke staat worden vermeld.
 • het uittreksel uit het bevolkingsregister moet voor eensluidend verklaard worden door de overheid die het heeft afgegeven en moet minder dan zes maanden oud zijn.
 • een kopie van uw paspoort (een identiteitskaart volstaat niet voor een huwelijk in Egypte)

Uw partner moet de volgende documenten voorleggen:

 • een attest van ongehuwde staat (“keid ferdi”), uitgegeven door Segel el Medani, gelegaliseerd door het Egyptische Ministerie van Buitenlandse Zaken en vertaald door een bij de Ambassade beëdigd vertaler;
 • een uittreksel van de family register , gelegaliseerd door het Egyptische Ministerie van Buitenlandse Zaken en vertaald door een bij de Ambassade beëdigd vertaler;
 • een kopie van zijn/haar identiteitskaart of paspoort.

Zodra u deze documenten heeft verzameld, neemt u contact op met de Ambassade van België te Cairo en stuurt u per e-mail een scan van de documenten. De Ambassade zal u dan uitnodigen voor een onderhoud met u en uw partner. Op de dag van de afspraak biedt u zich, met de gevraagde documenten, samen met uw partner persoonlijk aan.

 Het doel van het interview dat op de ambassade plaatsvindt in het kader van de aanvraag van een attest geen huwelijksbeletsel is vast te stellen of aan alle wettelijke voorwaarden om te kunnen huwen is voldaan. Daarbij worden verschillende factoren in acht genomen.

Het is niet mogelijk om uitspraken of vaststellingen te doen vooraleer er een persoonlijk gesprek met beide partijen plaatsvond. In geval aan de gestelde voorwaarden niet werd voldaan of in geval van twijfel wordt het verzoek voorgelegd aan de Procureur des Konings. 

De Procureur des Konings moet zijn beslissing nemen binnen de drie maanden na de ontvangstmelding van de aanvraag door de ambassade. Hij kan deze termijn verlengen met een periode van twee maanden. Op basis van het voorgelegde dossier beslist de Procureur des Konings het attest al of niet af te geven.

Gewoonlijk verzoekt het Ministerie van Justitie het volgende (uitgereikt minder dan 6 maanden geleden):

 • een beëdigde vertaling van het attest geen huwelijksbeletsel;
 • een officieel document waarin uw burgerlijke staat vermeld staat;

  NB: Documenten die in België werden uitgegeven (uitgereikt minder dan 6 maanden geleden) moeten alvorens ze in Egypte kunnen worden gebruikt.
   
 • gelegaliseerd worden door de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel;
 • vertaald worden door een bij de Egyptische Ambassade in Brussel beëdigd vertaler - gelieve daarvoor de Egyptische Ambassade hiervoor te contacteren;
 • vervolgens gelegaliseerd door de Egyptische Ambassade in Brussel;
 • tenslotte gelegaliseerd door het Egyptisch Ministerie van Buitenlandse Zaken in Egypte.